News

Sayyidul istighfar

10/09/2009 06:47
Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam merupakan teladan bagi orang-orang beriman dalam segala hal. Beliau teladan dalam hal dzikrullah (mengingat Allah). Sehingga suatu ketika Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu’anha pernah memberi kesaksian.   عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ...
>>

Istighfar

10/09/2009 06:18
~Istighfar dalam pengertian bahasa adalah memohon ampunan atas segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan upaya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan, "Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka)...
>>

Ayat - Ayat Dzikir

09/09/2009 22:10
Syeikh Muhyiddin Ibnu Araby “Maka dzikirlah kepadaKu, maka Aku Dzikir kepadamu.” Maknanya, dzikirlah kepadaKu dengan menjawab patuh, dengan taat, dengan kehendak, maka Aku ingat kepadamu dfengan limpahan anugerah, limpahan melalui penempuhan jalan kepadaKu dan limpahan Nurul Yaqin. “Yaitu orang...
>>

Tauhid

09/09/2009 01:07
Syeikh Abul Qosim Al-Qusyairy Allah swt. berfirman: “Dan Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan Yang Esa. (Q.s. Al-Baqarah:163). Rasulullah saw bersabda: ‘Ada seseorang dari generasi sebelum zaman kamu sekalian yang sama sekali tidak pernah beramal baik kecuali bahwa ia bertauhid saja. Orang tersebut...
>>

Macam Dzikir

05/09/2009 22:09
Syeikh Abul Hasan asy-Syadzily  Dzikir  itu ada empat : 1) Dzikir, di mana engkau mengingat  dzikir; 2) Dzikir engkau diingatkan melalui dzikir; 3) Dzikir yang  mengingatkan dirimu; dan 4) Dzikir yang engkau sendiri yang diingat oleh Allah swt (Dzikir bersama Allah...
>>
All articles

Artikel

This section is empty.

Search site

© 2009 All rights reserved.